Title

#DugongMaroon
Ano ba ang dugong maroon? Anong lakas ang nananalaytay sa dugong maroon? Ano ang nagbibigay buhay sa dugong maroon? Anong ang kwento ng dugong maroon?