Title

ELEKS'YON TALAKAYAN - SENATORIABLES
Ang Eleks'yon Talakayan ay isang serye ng mga panayam sa mga kandidato bilang senador at kinatawan ng mga party list groups ngayong 2016 National Elections