Program Title

Health Matters
Tuesdays 4 - 5 PM

Dahil ang kalusugan mo ay mahalaga!

Mga tanong pangkalusugan, masasagot na! Mahalagang payong medikal at kaalaman upang umiwas sa sakit, hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng UP College of Medicine. Makinig tuwing Martes, 4:00-5:00 ng hapon sa DZUP 1602.