Program Title

Kagalingang Pantahanan
Mondays 12 - 1 PM

Ipagmalaki ang galing ng tahanan, pamilya, atbp. Ang Kagalingang Pantahanan ay isang programa mula sa UP College of Home Economics (CHE). Mapakikinggan tuwing Lunes, 12:00-1:00PM sa DZUP 1602, Kasali Ka!