Program Title

KALampagan
Mondays 5 - 6 PM

Ang KALampagan sa Lunes ay ang programa sa radyo ng Kolehiyo ng Arte at Literatura (KAL) sa DZUP 1602
Tuwing Lunes, 6-7PM. Ito ay pinangungunahan ng Opisina ng Dekano ng KAL sa tulong ng Kagawaran ng Brodkasting ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla.