Program Title

Radyo Edukado
Mondays 10 - 11 AM

Halina't sabay-sabay tayong matuto sa Radyo Edukado na mapapakinggan tuwing Lunes, 10-11 ng umaga! Samahan niyo ang mga kuwelang guro ng bayan na sina Teacher Venice, Teacher Mike, Teacher Rish at Teacher Mark! Dahil sa Radyo Edukado, panalo ka dito!