Title

Revisiting Second Summer
Halos isang taon makalipas ang mga kwentong naganap noong Second Summer, muling babalikan ng mga Katropa, Kaibigan at Ka-Ibigan ang mga kwentong natapos na, hindi naman talaga natapos, hindi pa nasisimulan at nagkaroon ng bagong simula. Samahan muli ang Tropang Rad'yo barkada na bigyang buhay ang mga kwentong nagpaigting sa ating puso at nagpaalala sa walang katiyakang panahon na Second Summer.