Program Title

Sciencia Na Kayo
Fridays 4 - 5 PM

Agham para sa lahat! Ang SCIENCIa Na Kayo! ay isang programa ng DZUP 1602. Tampok dito ang mga sari-saring kaalaman tungkol sa agham sa siguradong masayang alamin. Samahan niyo kami tuwing Biyernes 4pm-5pm sa DZUP 1602, Kasali ka!