Program Title

Sikhay-Kilos
Fridays 12 - 1 PM

Ang Sikhay-Kilos ay ang programa sa radyo ng UP College of Social Work and Community Development, sikhay na mga kasali tuwing Biyernes, 12nn - 1pm sa DZUP1602.

Kapit-bisig para sa Kaunlaran, Kapit-bisig para sa Kinabukasan.