Program Title

SOLAIR On Air
Wednesdays 6 - 7 PM

Silip sa mundo ng paggawa! Hatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations (SOLAIR) Mapakikinggan tuwing Miyerkules, alas sais hanggang alas siyete ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, Kasali Ka!