Program Title

Usapang P
Friday 10-11 AM

Usapang P: puso, puson, pwerta, pamilya, at iba pa. Pagtalakay sa iba't ibang mahahalagang isyung pangkababaihan na hindi madalas napag-uusapan.