Program Title

Wais Spend
Thursdays 12 - 1 PM

Likas sa Pilipino ang pagiging WAIS, ngunit paano ka maksisigurado kung talagang nakatipid ka? Matutong maging MATIPID at MAKILATIS at maging TUNAY NA WAIS! Tutok na sa WAIS SPEND sa DZUP 1602! Ang Radio Show na swak sa Bawat Pilipino.