Lakad-Gunita sa Lupang Hinirang: UP Diliman Arts & Culture Month 2019


February 11, 2019 - March 29, 2019 - 7:00 am

University of the Philippines Diliman

#UPDLakadGunita2019
#DilimanMonth2019
#UPDArtsandCultureMonth2019

Inaanyayahan ang lahat para sa nalalapit na UP Diliman Arts and Culture Month 2019 ngayong Pebrero hanggang Marso. Sama-sama nating tunghayan at gunitain ang makasaysayang pagdiriwang ng ika-70 taon ng pagkakalipat ng Unibersidad mula sa Ermita, Maynila patungo sa Diliman, Lungsod Quezon.

Magkita-kita tayo simula ngayong Pebrero hanggang Marso at magsama-sama sa pagdiriwang ng mga mahahalaga at di-malilimutang programa na aming inihanda para sa inyong lahat.

Pag-alaala at Paglulunsad
11 February 2019 | 6:00 pm | UP Oblation Plaza
Free admission

Lupang Hinirang: Mga Kwento ng Pagsasalugar ng UP Diliman
An Exhibit
15 February- 29 March | Bulwagan ng Dangal
Museum Hours: Tuesday to Friday |10:00 am – 4:30 pm
Saturday 10:00 am-2:30 pm
Free admission

Closing Forum: Memories and History of UP Manila and UP Diliman
29 March | Bulwagan ng Dangal
Free admission

Pagpunla at Pag-ani:
A National Conference to Commemorate 70 Years of UP Diliman
22 February | 8:00 am – 5:00 pm | NISMED Auditorium
Free admission with pre-registration(limited slots)
fb.com/historyadorngbayan

Nana Rosa: Remembering as an Act of Courage
20 February – 10 March | 7:00 pm Wed to Fri | 3:00 pm & 7:00 pm Sat & Sun | Wilfrido Ma. Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall
For ticket inquiries, please call DUP office at 981-8500 loc. 2449

Tahan(an): Pista Pelikula 2019
1, 8, 15 March | 4:00 pm and 7:00 pm | UP Film Institute

Walking Tours: Lakad-Gunita sa UP Diliman
11 February to 29 March 2019 | various places on UPD campus
Free admission with pre-registration(limited slots)
fb.com/lakadgunitawalkingtours2019

Open-Air Concert: Himigsikan
Featured band: Freestyle
24 February | 6:00 pm | UP Theater Canopy
Free admission

Para sa iba pang impormasyon, tumawag sa UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts (OICA) 981-8500 local 2659 or 2660 at i-like ang aming Facebook page na UP Diliman OICA: https://web.facebook.com/updiliman.oica/