Lupang Hinirang: Mga Kwento ng Pagsasalugar ng UP Diliman - Isang Exhibit


February 15, 2019 - March 29, 2019 - 10:00 am

Bulwagan ng Dangal

Museum Hours: Tuesday to Friday |10:00 am – 4:30 pm
Saturday 10:00 am-2:30 pm
Free admission


==================


Closing Forum: Memories and History of UP Manila and UP Diliman
29 March | Bulwagan ng Dangal
Free admission