Pagpunla at Pag-ani: A National Conference to Commemorate 70 Years of UP Diliman


February 22, 2019 - 8:00 am - 4:00 pm

NISMED Auditorium, UP Diliman

Bilang bahagi ng UP Diliman Arts and Culture Month 2019 na pinamagatang “Lakad-Gunita sa Lupang Hinirang” itinataguyod ng Departamento ng Kasaysayan, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP) at UP Diliman OICA (Office for Initiatives in Culture and the Arts) ang “Pagpunla at Pag-ani.” Isang pambansang kumprensya upang gunitain ang ika-70 taon ng UP Diliman.

Itatampok sa naturang kumperensya ang mga kilalang akademiko mula sa iba’t ibang mga larangan. Gaganapin ito sa ika-22 ng Pebrero 2019, NISMED Auditorium, mula ika-8 n.u. hanggang ika-4 n.h.

Ang mga interesadong delegado ay inaanyayahan na punuin ang pormularyo ng rehistrasyon sa link na ito: https://goo.gl/forms/QL7QavPY6CuiiDAE3