Open-Air Concert: Himigsikan


February 24, 2019 - 6:00 pm

UP Theater Canopy

Maki-himigsikan!

Bilang bahagi ng UP Diliman Arts & Culture Month 2019, hatid ng UP Diliman Office for Initiatives of Culture and the Arts (UP Diliman OICA) ang Himigsikan. Tampok ngayong taon sa isang open-air concert ang bandang Freestyle.

Sumama sa pagpapatuloy ng Lakad-Gunita sa Lupang Hinirang.