SULONG: Youth Convention and Senatorial Forum


February 23, 2019 - 8:00 am - 2:00 pm

International Center of Public Administration, University of the Philippines Diliman

Sa simula ng kampanya para sa Eleksyon 2019, sisimulan din natin ang adbokasiya para sa malinis na eleksyon at matalinong pagboto para sa kinabukasan ng masang Pilipino.

Sa Sulong: Youth Senatorial Forum pag-usapan natin ang kritikal na isyu ng mga kabataan at ang tindig ng mga Senatorial Candidates sa mga isyu na ito. Sagutan ang bit.ly/BantayBoto-Signup para magregister. *Mahalagang paalala na bukas lamang ang forum para sa mga estudyante at guro; hindi rin makakapasok ang wala sa listahan ng mga nagregister.

Dumalo at isulong ang boses ng kabataang PIlipino!

Ang Bantay Boto 2019 ay inihahandog ng UP Diliman University Student Council, UP-NCPAG Student Council, The PLM Supreme Student CouncilPNU University Student Council at ng Circle of Public Administration and Governance Students (CPAGS)

Brought to you by UP-NCPAGUP Department of Political ScienceUP sa Halalan at Kontra Daya

Together with the
UP Diliman University Freshie Council
UP Business Administration Council (BAC)
UP Engineering Student Council
UP School of Economics Student Council
UP CHE Student Council
UP School of Statistics Student Council
CSSP Student Council
UP College of Agriculture and Food Science Student Council
Philippine Collegian
UP Phi Delta Alpha Sorority
Tatak Botante
UP POLITICA
UP Samahan Tungo sa Progresibong Administrasyon (UP STPA)
Sigma Delta Pi Sorority UP Diliman
UP Geology Majors’ Society
UP Statistical Society
UP Alliance for Responsive Involvement and Student Empowerment (ARISE)
UP Junior Philippine Institute of Accountants
UP Sigma Rho Fraternity

In partnership with
UP Pi Sigma Fraternity
Arellano University Politeia
Council of Public Administration and Governance Society – CPAGS
Political Science Society – RTU
EARIST-Public Administration Society
UP Enkindle
UP EnggSoc Diliman
UP Lex Adspirantes

Media partnership with
Rappler
When In Manila
SparkUp
Tinig ng Plaridel
UP Guilder Institute
DZUP
The Manila Collegian
SINAG
NCPAG – Umalohokan
Kalasag
Ang Pamantasan
The LaSallian