CSSP FST Month 2019


August 13, 2019 - August 16, 2019 - 8:00 am - 7:00 pm

Palma Hall, UP Diliman
Inihahandog ng CSSP Student Council ang “To Infinity and Beyond: The CSSP Freshie, Shiftees, and Transferees (FSTs) Month,” mula Agosto 5 hanggang Agosto 16 sa Palma Hall, UP Diliman.
 
Maraming mga aktibidad ang nakahanda para sa mga FSTs upang maipakilala ang magiging tahanan ng mga bagong Iskolar ng Bayan.
 
Para sa mga katanungan, maaaring mag-text o tumawag kay Regina Buco, CSSP Councilor, sa 0936-143-3887.