Sulong! FST Concert 2019


August 16, 2019 - August 17, 2019 - 5:00 pm - 12:00 am

Amorsolo Hall, College of Fine Arts, UP Diliman

Inihahandog ng Konseho ng Mag-aaral ng Kolehiyo ng Sining Biswal ang FST Concert 2019: Sulong!

Ang FST Concert ay isang fundraiser para sa Samahan ng mga UP Manininda at All UP Workers Union – Diliman Chapter. Inaanyayahan ang lahat ng mag-aaral, faculty, at manggagawa na sumulong laban sa nagbabadyang Master Development Plan sa Biyernes, Agosto 16, mula ika-5 ng hapon hanggang 12 ng madaling araw sa Amorsolo Hall, UP College of Fine Arts!

Ating masisilayan ang mga gawa ng mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Sining Biswal, at ang mga sumusunod na magtatanghal:
AMARA PH
Wolfberry
Musicians for Peace
Floramortis
Fire Underwater
Shepherdess
Dante and Amigo ft. The Lowkeys
Marty McFly
Pastilan Dong
Ovanligt
Straight8
Bullet Dumas

Presyo ng mga tiket:
FREE – UP FSTs (Student Number 2019-XXXXX) at CFA students (magpresenta lamang ng ID o Form 5/5A)
P50 – UP students
P100 – UP Alumni at mga non-UP students

Para sa mga katanungan,
maaaring magpadala ng mensahe sa UP CFASC Facebook page.

Mga Kasamang Organisasyon:
Alay Sining Fine Arts
UP Artists’ Circle Fraternity
UP Artists’ Circle Sorority
UGATLahi Artist Collective
UP AVCOM – Association of Visual Communicators
UP Graphic
UP Society of Industrial Designers

Mga Katuwang sa Midya:
Cinema as Art Movement
UP Iris
Philippine Collegian
DZUP

Sa Tulong ng:
UP Diliman OICA
film4ever
Start 101 Art Gallery

#CFAFSTWeek2019 #Sulong2019
#JunkMDP #NoToCommercializati­­on #WeAreNotForSale #FreeTheFreshies