KWF Buwan ng Wika 2019


July 29, 2019 - August 31, 2019 - 8:00 am - 5:00 pm
Para sa taóng 2019, ipagdiriwang ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang Buwan ng Wikang Pambansa na tampok ang temang “Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino.”
Pakikiisa ito ng KWF sa proklamasyon ng UNESCO ng 2019 International Year of Indigenous Languages (IYIL). Higit pa dito, ang pagdiriwang ay isang mahalagang suhay sa ipinatutupad ng KWF na Medyo Matagalang Plano 2017-2020 sa pamamagitan ng mabisang pagpapatupad ng mga pambansang programa para sa patuluyang pagpapaunlad, pagpapayaman, at pagpapalaganap ng mga katutubong wika na makapag-aambag sa higit na kagalingan at kalinangang pambansa ng mga Filipino.
Narito ang serye ng mga aktibidad para sa Buwan ng Wika 2019.
Pagtataas ng Watawat at Press Conference sa Pagbubukas ng Buwan ng Wika
Hulyo 29, Pamahalaang Lungsod ng Maynila
Filipino Ito! Eksibit sa Wika at Kulturang Filipino
Hulyo 31, Senado ng Filipinas at Kapulungan ng mga Kinatawan
Hasaan 7: Pambansang Kumperensiya sa Pagsasalin
Agosto 5-7, Unibersidad ng Santo Tomas
Seminar sa Korespondensiya Opisyal
Agosto 9, Kagawaran ng Agrikultura
Panrehiyong Seminar sa Pananaliksik sa Wika at Kultura: Pagpapahalaga at Pagpreserba sa mga Katutubong Wika bilang Yaman ng Bansang Filipino
Agosto 10-11, Jose Rizal Memorial State University
Tertulya sa Wika at Kulturang Surigaw
Agosto 12, Surigao State College of Technology
Tertulya sa Katutubong Marindukanon: Paglalahad at Paglulunsad ng Koleksiyon ng Video Etnograpiya mula 2008 hanggang 2018
Agosto 13, SWK Marinduque State College
KWF Araw ng Pagtatatag
Agosto 14, Maynila
Jesus Fer. Ramos Seryeng Panayam
Agosto 15, UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas
Seminar Workshop sa Pagsulat ng Dula
Agosto 16, Batangas State University
Wikang Ilokano: Wika ng Maunlad na Mamamayang Ilokano
Agosto 16, Mariano Marcos State University
Aksyon Riserts sa Transpormatibong Edukasyon
Agosto 17, Sorsogon State College
Hasahan Hu Bukidnon: Pagtitipon, Pag-uusap, at Kumperensiya sa Saliksik sa Wika, Literaturam at Kultura ng Pitong Tribu ng Bukidnon
Agosto 17, Bukidnon State University
Pambansang Kongreso sa Katutubong Wika 2019
Agosto 19-21, Lungsod Bacolod, Negros Occidental
Aklat ng Bayan sa Bacolod!
Agosto 19-21, Lungsod Bacolod, Negros Occidental
Kolokyum ng mga Pananaliksik sa Filipino
Agosto 22, Quirino State University
Seminar sa K-3: Katuturan, Kabisaan, Kamalayan
Agosto 23, Nueva Ecija University of Science and Technology
Kongreso Pampananaliksik: Pagbasa ng Saliksik Papel kaugnay sa mga Katutubong Wika ng Rehiyon
Agosto 23, Bulacan State University
Seminar sa Makabagong Pamamaraan sa Pagtuturo ng Wika at Panitikang Bikol sa mga Mag-aaral sa Ika-dalawampu’t Isang Siglo
Agosto 23, Central Bicol State University of Agriculture
Tertulyang Pangwika 2019: Pananaliksik sa Wikang Filipino
Agosto 23, Pangasinan State University
Jesus Fer. Ramos Seryeng Panayam
Agosto 23, UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas
Panayam sa mga Saliksik sa Wikang Waray at Katutubo
Agosto 24-25, Leyte Normal University
Pammadayaw: Araw ng Gawad 2019
Agosto 27, Cultural Center of the Philippines
Usapang Meranaw
Agosto 28, Mindanao State University – Main Campus (Marawi)
Mga Kontemporaneong Estratehiya at Pagdulog sa Pagtuturo ng (Hiligaynon) Mother-Tongue
Agosto 28, West Visayas State University
Chirin: Tagisan ng Kaalaman
Agosto 29, UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas
KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko
Agosto 30, Maynila
Tertulya sa Wika at Kulturang Surigaw
Agosto 30, Surigao State College of Technology
Manide: Isang Forum sa Pamumuhay ng mga Kabihug tungo sa Kultural na Kamalayan ng mga Camnorteño
Agosto 30, Camarines Norte State College
Tertulyang Pangwika 2019: Igorot, Dumagat, Alta, Ilongot, at Tagalog-Baler
Agosto 30, Aurora State College of Technology
Wikang Katutubo, Wikang Madayaw sa Davao Oriental
Agosto 30, Davao Oriental State College of Science & Technology
Debate at Talumpati: Kaluluwa ng Masining na Pamamahayag
Agosto 30, Abra State Institute of Science and Technology
Jesus Fer. Ramos Seryeng Panayam
Agosto 30, UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas
Chabacano Noon at Ngayon: Ang Pagbabagong-Bihis
Agosto 31, Western Mindanao State University
Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kwf.gov.ph at facebook.com/angkomisyonsawikangfilipino.