SWF-UPD Buwan ng Wika 2019


August 08, 2019 - August 23, 2019 - 8:00 am - 5:00 pm

SULONG 2019: BUWAN NG WIKA
Agosto 2019

Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isulong at ipaglaban ang wikang Filipino at makabayang edukasyon. Habang ang iba’y paatras ang hakbang tulad ng pagtatanggal ng CHED sa wikang Filipino at Panitikan bilang mga batayang kursong G.E. sa kolehiyo, lalong kailangan nating sama-samang humakbang pasulong para ipagtanggol ang wikang Filipino at ang bayan.

Ngayong darating na Agosto 2019, itaas natin ang diskurso lagpas sa nakasanayang pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Itanghal natin ang giting at tapang sa pagtatanggol, pagpapaunlad at pagpapalakas sa wikang Filipino at edukasyong makabayan. Lalo na sa panahong ito na hindi lamang wikang Filipino ang pinapaslang kundi maging ang kasaysayan, mamamayan, demokrasya at soberanya ng bansa.

Dahil hindi pa tapos ang laban.

Narito ang serye ng mga aktibidad ng Sentro para sa Buwan ng Wika 2019:

Paglulunsad at Panayam
Agosto 8, UP Diliman College of Education Theater

Journos 2019: Seminar-Palihan sa Pamamahayag
Agosto 9-10, St. Augustine Academy of Pampanga

Mga Susing Salita: Diskurso sa Wika, Kultura, at Bayan
Agosto 14, UP Diliman College of Education Theater

Talasalitaan: Mga Hamon sa Hinaharap (Pagtatanggal ng Wika ng Filipino at Panitikan sa Kolehiyo)
Agosto 14, UP Diliman College of Education Theater

GE Conversations: Wika 1
Agosto 19, UP Los Baños College of Arts and Sciences

Salinan: Palihan sa Pagsasalin
Agosto 23, UP School of Urban and Regional Planning

Pangkultural na Programa
Agosto 29, UP School of Urban and Regional Planning

Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng/sa Wikang Filipino at Panitikan sa Panahon ng Krisis
Agosto 31, UP Diliman College of Education Theater

#Sulong2019 #TuloyAngLaban #TanggolWikaAtBayan #BuwanNgWika2019