BuKas 2019: Pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan sa UP Diliman


August 13, 2019 - August 28, 2019 - 8:00 am - 5:00 pm

Palma Hall, UP Diliman

BuKas 2019: Pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan sa UP Diliman

Iniimbitahan ang lahat sa mga aktibidad na pangungunahan ng UP Departamento ng Kasaysayan para sa pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan 2019 (History Month) sa UP Diliman.

Talastasan sa Kasaysayan
13 Agosto 2019
2:30 n.h. – 4 n.h., Silid Balatik

2nd Public History Symposium
16 Agosto 2019
8 n.u. – 5 n.h., PH 400

Unang Anibersaryo ng BroadKas sa DZUP
20 Agosto 2019
5 n.h.-6 n.h, 2nd Floor AS Lobby

Banyuhay: History Majors Student Conference
23 Agosto 2019
8 n.u. – 5 n.h., PH 207

Bayanihan: Mga Kuwento ng Kabayanihan
27 at 28 Agosto 2019
8 n.u. – 5 n.h., PH 400