CATALYST 2019: The Water Watch


September 16, 2019 - September 30, 2019 - 12:00 am

Melchor Hall, UP Diliman
Handa ka na ba sa hamon ng panahon upang maging catalyst ng pagbabago?
Hatid ng UP Chemical Engineering Society, Inc. ang CATALYST 2019: The Water Watch, isang 3-day innovation at prototyping competition sa September 16, 23, at 30 sa Melchor Hall, University of the Philippines Diliman.
Haharapin ng junior high school at senior high school students ang hamon ng water security sa Pilipinas nang nakatuon sa Sustainable Development Goals.
Para sa ibang detalye, bumisita sa fb.com/cmts.upkem.
Harapin ang hamon; maging catalyst ng pagbabago! Catalyst: Transforming the MAKERS of today to LEADERS of tomorrow.