SIGWA 2019: Buwan ng Paggunita sa Batas Militar 1972


September 10, 2019 - September 24, 2019 - 7:00 am - 7:00 pm

UP Diliman

Bilang bahagi ng paggunita ng deklarasyon ng Batas Militar 1972, inihahandog ng UP Departamento ng Kasaysayan ang SIGWA 2019: Buwan ng Paggunita sa Batas Militar 1972.

Iniimbitahan ang lahat sa naturang aktibidad ngayong Setyembre 2019.