Himig ng Pasko


December 08, 2017 - 6:00 pm

Philippine General Hospital Atrium

Pasko, Pasko, Pasko na namang muli!

Panahon na naman ng pagbibigayan at masasayang awitan.

Inihahandog ng UP Medicine Choir ang “Himig ng Pasko,” isang libreng konsiyerto sa ganap na ika-8 ng Disyembre, 6 n.g. sa Philippine General Hospital Atrium. Samahan niyo kami sa isang gabing puno ng musika, bigayan, at kasiyahan para sa mga pasyente ng PGH.

#HealingThroughMusic