Ika-39 na Buwan ng Kamalayan


February 01, 2018 - February 24, 2018 - 9:00 am

UP Diliman

Samahan ang UP Economics Towards Consciousness sa ika-39 na Buwan ng Kamalayan na may temang, “Makialam: Pagsuri sa Lipunan, Paghulma ng Kinabukasan.” Kilalanin ang UP ETC sa “Pagpuna,” ang paglulunsad ng buwan ng kamalayan at “Usbong” sa UP Fair. Humanap ng pag-ibig sa “Paraluman: A Lifestyle Bazaar” sa UP Ayala-Technohub. Subukin ang talino at kakayahan sa “Makialam; isang panayam tungkol sa rebolusyonaryong gobyerno.Makihalubilo sa mga apektadong mamamayan sa “Byahe; isang diskurso tungkol sa Jeepney Modernization Programzat “Alpas; isang pagbisita sa barangay na nakasaksi na ng EJK.Para sa karagdagang katanungan at impormasyon, bumisita sa aming mga facebook page. UP Economics Towards Consciousness at Consciousness Month. Makialam tayo sa mga talakayang panlipunan at makialam para sa pagbabago!