Buwan ng Wikang Pambansa 2018


August 02, 2018 - August 31, 2018 - 8:00 am

Iba-ibang bahagi ng Filipinas

Para sa taong ito, iikot sa temang “Filipino: Wika ng Saliksik” ang pagdiriwang ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Buwan ng Wikang Pambansa.

Ang tema ay kumikilala sa wikang Filipino bilang midyum sa paglikha at pagpapalaganap ng pambansang karunungan at kaunlaran. Sa pamamagitan ng tema, layon ng KWF na palaganapin ang wikang Filipino sa iba’t ibang larang ng karunungan, lalo na sa agham at matematika.

Nais mo bang maging bahagi ng pagpapalaganap ng wikang Filipino bilang wika ng saliksik? Dumalo at makibahagi sa mga aktibidad na inihanda ng KWF para sa Buwan ng Wikang Pambansa 2018!