BuKas 2018


August 17, 2018 - September 29, 2018 - 8:00 am

UP Diliman

BuKas 2018: Pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan sa UP Diliman

Ngayong Agosto bilang pakikibahagi sa pambansang pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan na may temang “Kasaysayan: Tuklasin, Mahalin, Palaganapin”, magtataguyod ang UP Departamento ng Kasaysayan ng iba’t ibang mga aktibidad. Inaanyayahan ang publiko na makibahagi sa mga aktibidad na ito.