SALI(N) NA! LÓPEZ-JAENA 2017


August 19, 2017 - 5:00 pm

Tanggapan ng KWF

Inaanyayahan namin kayong lumahok sa Sali(n) Na!, ang taunang patimpalak ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagsasalin ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan.

 

Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-161 anibersaryo ng kapanganakan ni Graciano Lopez-Jaena (Disyembre 18, 1856–2017), itatampok sa taóng ito ang Fray Botod at ang iba pang piling akda sa Discursos Y Articulos Varios na nakasulat sa wikang Español.

 

Ang huling araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 19 Agosto 2017.