“Diwa ng Diliman,” tumampok sa 2019 UPD Univ Grad

HUMAYO'T ITANGHAL, GITING AT TAPANG. Matatagpuan din sa linyang ito ng "UP Naming Mahal" ang sinasabing "Diwa ng Diliman" na nakikita ni UP Diliman Chancellor Dr. Michael Tan sa mga nagsipagtapos sa 2019 UP Diliman University Graduation. (Kuha ni Joanna Ellina Reyes)

HUMAYO’T ITANGHAL, GITING AT TAPANG. Matatagpuan din sa linyang ito ng “UP Naming Mahal” ang sinasabing “Diwa ng Diliman” na nakikita ni UP Diliman Chancellor Dr. Michael Tan sa mga nagsipagtapos sa 2019 UP Diliman University Graduation. (Kuha ni Joanna Ellina Reyes)

Matatagpuan ang “Diwa ng Diliman” sa mga kuwento—higit sa bilang—ng mga nagsipagtapos sa UP Diliman ngayong taon.

Tinukoy ni UP Diliman Chancellor Michael Tan sa kaniyang pambungad na talumpati sa 108th General Commencement Exercises sa UP Diliman, Hunyo 30, ang sinasabi niyang “Diwa ng Diliman” na nagpapatuloy sa Unibersidad. Maaaring kilalanin ang diwang ito, aniya, bilang paninindigan at pagtindig sa harap ng mga hamon sa buhay, tulad ng bahagi ng imno ng UP na nagsasabing “Humayo’t itanghal, giting at tapang.”

Itinampok ni Tan ang samot-saring mga istorya ng tagumpay, pagtayong muli, at paninindigan ng ilang mga nagsipagtapos na Iskolar ng Bayan, na para sa kaniya ang esensya ng tinutukoy niyang “Diwa ng Diliman.”

Ang pananatili at pagbabago ng diwa

DIWA NG DILIMAN. Pinahalagahan ni Tan ang naging tagumpay ng iba't ibang Iskolar ng Bayan na nagsipagtapos sa 108th General Commencement Exercises ng UP Diliman. (Kuha ni Joanna Ellina Reyes)

DIWA NG DILIMAN. Pinahalagahan ni Tan ang naging tagumpay ng iba’t ibang Iskolar ng Bayan na nagsipagtapos sa 108th General Commencement Exercises ng UP Diliman. (Kuha ni Joanna Ellina Reyes)

Ipinaliwanag ni Tan na idinulot ng maiging pagpapatupad sa mga plinanong pagpapabuti ng kurikulum, pagpapainam sa mga serbisyo para sa mga mag-aaral, at pagsasaayos ng pasilidad ang pagkakaroon ng dumaraming estudyanteng mas nakapag-aaral nang maigi sa UP Diliman. “We see the fruits of this labor in the changing landscape of honors,” wika ng Tsanselor.

Para sa taong 2019, 54 ang kinilalang summa cum laude, ang pinakamarami sa kasaysayan ng UP Diliman.

Ikinatuwa rin ni Tan na nagkaroon na ng ilang summa cum laude mula sa mga kolehiyo sa labas ng agham, teknolohiya, at inhenyeriya, na madalas na pinanggagalingan ng mga summa cum laude. Dagdag pa ni Tan, hindi lamang nakatuon ang pansin ng mga summa cum laude sa kanilang pag-aaral, kung hindi, sa iba pang aktibidad tulad ng kanilang paglilingkod bilang mga miyembro ng konseho at iba pang mga organisasyon.

Ipinagmalaki naman ni Tan ang determinasyong magtagumpay ng mga Iskolar ng Bayan na nakikita aniya sa pagpupursigi ng ilang mga mag-aaral ng UP Diliman na makapagtapos kahit na may kapansanan tulad ni Norman Rueda ng College of Music o kahit na kinakailangang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho tulad ni Christina Guevarra ng School of Library and Information Studies. Kahanga-hanga rin para sa Tsanselor ang desididong paglalaro ng mga atleta sa mga kumpetisyon.

Malaking bagay naman para kay Tan ang mga bitbit na mga panawagang dala-dala ng mga nagsipagtapos. Kinilala ni Tan si Guevarra sa pag-imbita sa mga magulang nina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan sa kaniyang pagtatapos. Dalawang mag-aaral na iniulat na dinakip ng militar noong 2006 sina Empeño at Cadapan na nananatiling nawawala.

 

 

Mga panawagan at mga pinaninindigan

Binitbit ng mga nagsipagtapos ang kanilang mga panawagan hanggang sa pagwawakas ng kanilang buhay-estudyante sa Unibersidad. Kabilang sa mga pangunahing ipinanawagan sa isinagawang pagtatapos ang pagkundena sa panghihimasok ng Tsina sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pagtuligsa sa nagpapatuloy na pagkasira ng kalikasan, pagtanggi sa binabalak na pagpapatayo ng mega dams sa pamamagitan ng utang galing Tsina, pagpapatigil sa mga kaso ng karahasang kinasasangkutan ng mga fraternity, paglaban para sa karapatan ng mga katutubo, kababaihan, at mga miyembro ng LGBTQIA+ community, at pagtindig para sa malayang campus press.

Ipinagpatuloy rin nila ang mga panawagang may kinalaman naman sa extrajudicial killing, giyera kontra droga, kahirapan, pangangailan ng mainam agrarian reform, at makatarungang sahod sa paggawa.

Sa loob at labas ng tahanan

Pinahalagahan ni Amelia Lapeña-Bonifacio, Pambansang Alagad ng Sining sa Teatro at Professor Emerita ng UP Department of English and Comparative Literature, sa kaniyang commencement speech ang paghubog ng Unibersidad sa mga nananatili at dumaraan dito, kabilang na ang kaniyang sarili.

Umikot sa mga salitang “tahanan” at “realidad” ang mga pabaon ni Bonifacio sa mga Iskolar ng Bayan. Pinahalagahan niya ang “tahanan,” kung saan nararanasan aniya ang pag-aaruga at pagkakaroon ng pangarap at layuning maglikha, at ang “realidad” na magmumulat sa bawat indibiduwal kung paano siya makapaglilingkod sa bayan dahil sa mga pangarap at likhang mayroon siya. “Mahalaga ang may pangarap, may ambisyon; subalit, kailangang balansehin ito ng pagtanggap sa realidad. Sa dami ng gusto nating gawin ay kailangang tukuyin ang prayoridad. At sa kagustuhan nating maabot ang pangarap kung minsan ay nadarapa din tayo. Matutong bumangon kapag nadapa. Hindi ito katapusan ng mundo. Ibig sabihin lamang ay may mali o kulang sa ginawa natin kaya’t magpursigi upang mapagtagumpayan ito. At ang huli ay maglingkod nang may dangal, buong husay, at walang hinahanap na kapalit.”

Pinahalagahan din ni Joshua Emmanuel Ramos, na nagtapos ng BA Philosophy bilang summa cum laude, ang konsepto ng tahanan. Ayon kay Ramos, isang pangalawang tahanan ang UP na nagsasama ng buhay-akademiko at mga realidad sa lipunan, lalo na ang mga nararanasan ng mga nasa laylayan.

Dagdag niya na nasa tahanan, tulad ng UP, unang nararanasan ang pagkukuro at pagtanong ng “bakit.” Sa ganitong paraan, tinuunan ni Ramos ng pansin ang batikos na kadalasang nakukuha ng mga taga-UP. “Bakit daw ang mga taga-UP mahilig kuwestiyunin ang pamahalaang nagpaaral sa atin,” tanong ni Ramos. Bilang tugon, ibinahagi niya ang naging payo sa kaniya ng kaniyang magulang: “huwag kang sumagot nang pabalang.” Tuluyan niyang pinahalagahan ang pagkakaroon ng pangangatuwiran at ang pagpapahalaga sa demokrasiya, kung para saan, aniya, moog at tanggulan ang UP.

Hinamon ni Ramos ang kaniyang mga kapuwa nagsipagtapos na ipaglaban sa iba’t ibang paraan ang katotohanan, katarungan, at kalayaan, bilang mga pag-asa ng bayan.

 

Ayon sa UP Diliman Information Office, nagsipagtapos ang 54 summa cum laude, 437 na magna cum laude, at 1,173 na cum laude sa idinaos na 108th General Commencement Exercises. 3,890 naman na mag-aaral ang nagtapos ng kanilang bachelor’s degrees, habang 1,069 ang ginawaran ng graduate diploma, master’s, at doctoral degrees.