TINGNAN: Mga obra sa UPD Main Lib na pumapaksa sa diktaduryang Marcos

Tinatayang nasa 200 likhang sining ang sinasabing hawak ng pamilya Marcos sa alegasyong kanilang nabili ang mga ito mula sa kaban ng bayan ayon sa ulat ng Presidential Commission on Good Government (PCGG). Kabilang sa mga ito ang piyesa ng mga maestro gaya nila Van Gogh, Rembrandt, at Monet.

Sa pagtataya ng PCGG, aabot sa 14 hanggang sa 23 bilyong piso ang sumang halaga ng mga likhang sining sa kasalukuyang palitan. Para sa isang painting pa lang, aabot na sa 3.5 milyong dolyar ang nagastos para sa “Madonna and Child” ni Michelangelo.

Hindi ito ang nag-iisang pagsasalubóng ng usapin sa rehimeng Marcos at ng sining.

Bukod sa pagiging mukha ng karangyaan at katiwalian ng mga Marcos, naging tulay rin ang mga gawa ng artistang Filipino upang ilahad ang realidad dulot ng otoritaryang rehimen.

Nasa baba ang ilan sa mga artwork na matatagpuan o nasa pangangalaga ng Special Collections Section ng UP Diliman Main Library. Pinapaksa ng mga obrang ito ang iba’t ibang isyu at hinaing kaugnay sa panahon ng diktadurya na nananatiling dinig ang alingawngaw na maski alikabok ay hindi maimpit.

1. “NEVER AGAIN” ni GERILYA

GERILYA. Never Again. Special Collections Section, UP Main Library

GERILYA. Never Again. Special Collections Section, UP Diliman Main Library.

2. “Sagot Habang Nagdurusa sa Hirap” ni Edgar Talusan Hernandez

Edgar Talusan Hernandez. Sagot Habang Nagdurusa sa Hirap. 1976, Special Collections Section, UP Main Library

Edgar Talusan Hernandez. Sagot Habang Nagdurusa sa Hirap. 1976, Special Collections Section, UP Diliman Main Library.

3. “Gapos ay Lagutin, Labanan ang Mapang-alipin” ni Orlando Castillo

Orlando Castillo. Gapos ay Lagutin, Labanan ang Mapang-alipin. 1975, Special Collections Section, UP Main Library

Orlando Castillo. Gapos ay Lagutin, Labanan ang Mapang-alipin. 1975, Special Collections Section, UP Diliman Main Library.

4. “Hanapbuhay, Handog ng Bagong Lipunan” ni Orlando Castillo

Orlando Castillo. Hanapbuhay, Handog ng Bagong Lipunan. 1975, Special Collections Section, UP Main Library

Orlando Castillo. Hanapbuhay, Handog ng Bagong Lipunan. 1975, Special Collections Section, UP Diliman Main Library.

5. “Ani sa Tagumpay” ni Orlando Castillo

Orlando Castillo. Ani sa Tagumpay. 1975, Special Collections Section, UP Main Library

Orlando Castillo. Ani sa Tagumpay. 1975, Special Collections Section, UP Diliman Main Library.

6. “Masaya ang mga Mamamayan Pagkatapos ang Labanan” ni Orlando Castillo

Orlando Castillo. Masaya ang mga Mamamayan Pagkatapos ang Labanan. 1975, Special Collections Section, UP Main Library

Orlando Castillo. Masaya ang mga Mamamayan Pagkatapos ang Labanan. 1975, Special Collections Section, UP Diliman Main Library.

7. “Iba’t Ibang Uri ng Torture I & II” ni Orlando Castillo

Orlando Castillo. Iba't Ibang Uri ng Torture I & II. 1975, Special Collections Section, UP Main Library

Orlando Castillo. Iba’t Ibang Uri ng Torture I & II. 1975, Special Collections Section, UP Diliman Main Library.

8. “Mapagsamantalang Panginoong May Lupa” ni Orlando Castillo

Orlando Castillo. Mapagsamantalang Panginoong Maylupa. 1975, Special Collections Section, UP Main LIbrary

Orlando Castillo. Mapagsamantalang Panginoong May Lupa. 1975, Special Collections Section, UP Diliman Main Library.

9. “Kampos sa Kanayunan” ni Orlando Castillo

Orlando Castillo. Kampos sa Kanayunan. 1975, Special Collections Section, UP Main Library

Orlando Castillo. Kampos sa Kanayunan. 1975, Special Collections Section, UP Diliman Main Library.

Inanunsiyo na nitong Oktubre 15 ang isasagawang malakihang renobasiyon ng UP Diliman University Library. Inaasahang tatagal ng dalawa hanggang tatlong taon ang konstruksyon ng Gonzalez Hall. Kasalukuyang naglilipat ng mga aklat at obra ang Main Library habang ginagawa ang renobasiyon upang maingatan ang mga gamit sa loob ng aklatan.

 

Tala ng patnugot:

Nagpapasalamat ang DZUP at ang DZUP News sa pagtugon ng UP Diliman University Library at ng Special Collections Section nito sa hiling naming makakuha ng listahan ng mga likhang sining na nasa kustodiya nila upang maisulat ang artikulong ito. Pasasalamat kina University Librarian Chito Angeles at Amalia Javier na Puno ng Special Collections Section.