Pagpapaigting ng pakikipag-ugnayan ng Korea at ASEAN, tinalakay

Share on Facebook
Share on Facebook Messenger
Tweet about this on Twitter
Email to someone

Sumentro sa pagpapaigting ng pakikipag-ugnayan ng Korea at ASEAN ang talakayan sa ginanap na 2017 Korea-Philippines/Korea-ASEAN Partnership Forum.

Sa kaniyang presentasyon, tinukoy ni ASEAN-Korea Centre Secretary General Kim Young-sun ang mga dahilan kung bakit mahalagang maitaguyod ang relasyon ng Korea sa ASEAN.

ASEAN-Korea Centre Secretary General H.E. Mr. Kim Young-sun

ASEAN-Korea Centre Secretary General H.E. Mr. Kim Young-sun. (Kuha ni Norai Sales)

Kabilang na rito ang potensyal ng ASEAN sa middle-power diplomacy, pagkakaugnay ng seguridad ng Timog-Silangang Asya at Hilagang-Silangang Asya, at pagbabahagi ng mga bansa sa rehiyon ng kanilang kultura, karanasan, at kaalaman.

“The world is full of uncertainties and the situations are getting… worse and worse, and unstable… Well, in this situation, the ASEAN integration and ASEAN efforts for building the ASEAN community is an inspiration for the rest of the world,” paliwanag ni Kim Young-sun.

Ipinahayag ni Kim Young-sun na nararapat magkaroon ng diplomatikong pakikipag-ugnayan ang mga bansa sa rehiyon nang walang bahid ng intensyong maging mas mataas kaysa ibang bansa. “We should not seek immediate profit only. We should develop partnership which can reinforce each other by developing a genuine partnership that can last hundreds of years, not only one decade or two decades,” aniya.

Binigyang-diin din ni Kim Young-sun na hindi nahihiwalay ang usaping seguridad ng North East Asia nations at ng ASEAN. Ipinaliwanag ni Kim isang banta sa anumang bansa ang posibleng paggamit ng North Korea ng nuclear weapon.

Samantala, nang tanungin ang papel na maaaring gampanan ng ASEAN sa isyung ito, ipinaliwanag ni Prof. Herman Joseph Kraft ng UP Department of Political Science ang kahulugan ng ASEAN centrality, “The point there being that ASEAN…  provides mechanisms whereby dialogues can actually be possible and the mechanisms whereby dialogues could actually proceed.”

Subalit, ayon kay Kraft, lumalabas na isang balakid sa ASEAN centrality ang hindi pagkakaisa ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa ilang mga isyu, “I think, the greater threat to ASEAN centrality has to do with the question of ASEAN unity and cohesiveness.”

Kinakikitaan naman ni Dr. Kim Hyung-Jong ng Korea Yonsei University na isang pagkakataon ang ASEAN centrality upang magbukas sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-ayos sa isyu sa seguridad at maging sa usaping teritoryo.

“ASEAN centrality, what makes it possible, is not a cause of the material powers…the political, or the economic capability… It would signal new directions and new attempts which can depart from that dominant power international relations to… make interactions. New attempts which were never been tried to international relation, to international history,” paliwanag ni Kim Hyung-Jong.

Pinag-usapan din sa partnership forum ang economic at social relation ng ASEAN at Pilipinas sa Korea.

Isinagawa ang forum upang paigtingin ang pakikipag-ugnayan ng Korea sa ASEAN at Pilipinas, isulong ang pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan sa mga bansang nasa political, economic, at socio-cultural spheres.

Ginanap ang nasabing forum nitong Oktubre 27 sa pangangasiwa ng Institute for Southeast Asian Studies ng Busan University of Foreign Studies at ng UP Korea Research Center.

2017 Korea-Philippines/Korea-ASEAN Partnership Forum: Future-oriented Korea-Philippines ad Korea-ASEAN Relations. (Kuha ni Norai Sales)

2017 Korea-Philippines/Korea-ASEAN Partnership Forum: Future-oriented Korea-Philippines ad Korea-ASEAN Relations. (Kuha ni Norai Sales)