#BangonFC: Paggunita sa Faculty Center

banner

Nina Jag San Mateo at Yanna Heramia

Noong madaling araw ng Abril 1, 2016, nagulat ang buong komunidad ng UP Diliman nang mabalitaan nitong tinupok ng apoy ang Faculty Center, isa sa mga pinakamakasaysayan at pinakatanyag na gusali sa loob ng unibersidad.

Isang taon na ang nakalilipas matapos ang naganap na trahedya, ngunit sariwa pa rin sa puso’t isipan ng napakaraming iskolar ng bayan ang kanilang mga alaala sa Faculty Center. Bilang paggunita sa unang anibersaryo ng pagkasunog sa Faculty Center, narito ang ilang episode mula sa mga programa ng DZUP upang muling balikan ang makasaysayang gusali at ang mga naiwan nitong alaala.

Radyo Oble at Your Service (April 5, 2016)
Sa episode na ito, idinetalye ni UP Diliman Chief Security Office (CSO) Atty. John Baroña ang mga pinakahuling update sa naganap na sunog sa Faculty Center. Itinalakay din dito ang mga panukalang action steps ng unibersidad upang maiwasan nang mangyari ang mga trahedyang tulad nito sa hinaharap.

Tabi-tabi Folkloradyo (April 25, 2016)
Sa episode na ito, iginunita nina Prop. Fabros at Prop. Nolasco ang kanilang mga saloobin ukol sa nagging sunog. Inilarawan nila ang pakiramdam ng pagnakaw ng kalikasan sa kanilang mga ipinundar na kaalaman, at saka inihayag din nila ang panawagan nila upang kumilos ang unibersidad para maiwasan ang mga insidenteng ito sa hinaharap.

KALampagan sa Lunes (May 2, 2016)
Sa episode na ito, inaalala ang iba’t ibang “unsung heroes” ng Faculty Center – ang mga karaniwang nakakasalamuha ng mga estudyante at propesor sa loob na gusali na naging bahagi ng kanilang mga pang-araw-araw na gawain.

Psych O’Clock Habit (April 7, 2016)
Sa episode na ito, nagkaroon ng talakayan ukol sa pagbangon sa trahedya, bilang tugon sa nangyaring sunog sa Faculty Center. Nagbigay ang mga panauhin ng iba’t ibang paraan para mag-cope sa mga masasamang pangyayari, at nagbigay din sila ng mga suhestiyon ng mga opisina’t organisasyon sa loob ng UP kung saan maaaring lapitan upang makatulong sa recovery process ng mga tao.

Ikaw Naman (September 8, 2016)
Sa episode na ito, itinalakay ang thesis ni Ian Abiera na nagpanukala ng isang Disaster Risk Management composite template para sa buong unibersidad. Kaakibat nito ang iba’t ibang precautions at safety measures na dapat ipatupad ng bawat lugar sa loob ng unibersidad upang maging handa sa kahit anong sakuna.