Munting Tinig: Ang mga Kwento ng Pambansang Minorya

banner

ni Dave Guino

Ang Pambansang Minorya ay yaman ng ating kultura. Bakas sila ng ugat na ating pinagmulan. Sumasalamin sila sa pagiging mayaman ng ating lahi. Sa kabila nito, sila ang mga mamamayang mardyinalisadong pagdating sa ekonomiya, pulitika, at panlipunan sa bansa sa kasalukuyan. Nahaharap sila sa maraming pagsubok kasama na ang problema sa edukasyon, hindi pagkakapantay-pantay, pang-aagaw ng lupa, represyon ng gobyerno at ng dayuhan. Sa gitna ng mga kinakaharap nila, hindi naririnig ng ating bayan ang tinig ng ating mga katutubo. Marami ang walang alam sa tunay nilang kalagayan.

Sikhay-kilos (November 4)
Mga Isyu at Panawagan ng Mindanao Lakbayanis

Ibinahagi ng mga Lakbayanis mula sa Mindanao ang ilang mga isyu sa kanilang mga komunidad partikular na ang militarisasyon, karahasan sa mga paaralan at pang-aabuso sa kanila ng pamahalaan.

Radyo Oble at Your Service (October 25)
Edukasyon sa Kanayunan

Inimbitahan ang isang katutubong volunteer teacher at dalawang batang estudyante mula sa Tribal Filipino Program of Surigao Del Sur. Ibinahagi nila ang estado ng edukasyon sa kanayunan.

Usapang P (October 21)
Kalagayan ng Kababaihang Katutubo

Itinampok ang pamumuhay ng mga kababaihang katutubo. Ibinahagi rin ng panauhin na nakibahagi sa Lakbayan ang hirap ng sitwasyon sa kanilang komunidad sa tuwing may mga kababaihang nanganganak.

Solair On Air (October 19)
Maagang Pagkayod ng Kabataang Lumad

Naging usapan ang child labor sa komunidad ng mga Lumad. Karamihan sa mga katutubo ang nagtatrabaho agad pagkatapos tumungtong ng elementarya para makatulong sa pamilya.