TIMESLOT:
Tuesday, 12-1 PM
COLLEGE/UNIT: 
Office of the Vice Chancellor for Community Affairs
HOST/S: 
Vice Chancellor for Community Affairs Prof. Nestor Castro
Christian Faith Navarro


Ang Radyo Oble at Your Service ay isang programa ng DZUP at ng UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Napag-uusapan dito ang mga serbisyo ng UP para sa komunidad at ang mga serbisyong maaaring ibalik ng komunidad sa pamantasang hirang.


Listen to archived episodes here:

2015 Episodes | 2016 Episodes | 2017 Episodes | 2018 Episodes | 2019 Episodes