Share on Facebook
Share on Facebook Messenger
Tweet about this on Twitter
Email to someone

TIMESLOT:
Tuesday, 12-1 PM
COLLEGE/UNIT: 
Office of the Vice Chancellor for Community Affairs
HOST/S: 
Vice Chancellor for Community Affairs Prof. Nestor Castro
Christian Faith Navarro


Ang Radyo Oble at Your Service ay isang programa ng DZUP at ng UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Napag-uusapan dito ang mga serbisyo ng UP para sa komunidad at ang mga serbisyong maaaring ibalik ng komunidad sa pamantasang hirang.


Program Episodes 2015
Program Episodes 2016
Program Episodes 2017
Program Episodes 2018