TIMESLOT: Thursday, 12-1 PM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602
HOST/S: Jo Santos


Likas sa Pilipino ang pagiging WAIS, ngunit paano ka maksisigurado kung talagang nakatipid ka? Matutong maging MATIPID at MAKILATIS at maging TUNAY NA WAIS! Tutok na sa WAIS SPEND sa DZUP 1602! Ang Radio Show na swak sa Bawat Pilipino, mapa-bata, matanda, manggagawa, at karaninwang mamamayan. Isang oras ng makabuluhang talakayan ng USAPING KONSYUMER.


Listen to archived episodes here:

2012 Episodes |2015 Episodes | 2016 Episodes | 2017 Episodes | 2018 Episodes | 2019 Episodes