Share on Facebook
Share on Facebook Messenger
Tweet about this on Twitter
Email to someone

TIMESLOT: Thursday, 12-1 PM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602
HOST/S: Jo Santos


Likas sa Pilipino ang pagiging WAIS, ngunit paano ka maksisigurado kung talagang nakatipid ka? Matutong maging MATIPID at MAKILATIS at maging TUNAY NA WAIS! Tutok na sa WAIS SPEND sa DZUP 1602! Ang Radio Show na swak sa Bawat Pilipino, mapa-bata, matanda, manggagawa, at karaninwang mamamayan. Isang oras ng makabuluhang talakayan ng USAPING KONSYUMER.


2012 Episodes
2015 Episodes
2016 Episodes
2017 Episodes
2018 Episodes