TIMESLOT:
Thursday, 4-5 PM
COLLEGE/UNIT:
DZUP 1602/UP NISMED
HOST/S:
Ma. Lourdes Agad and Lolita Mondigo


Ang Go Teacher Go! ay isang programa sa radyo na sadyang ginawa para sa elementary at secondary science and mathematics teachers na tumatalakay sa mga usaping pang science at matematika na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay.

FACEBOOK


Listen to archived episodes here:

2011 Episodes 2012 Episodes | 2014 Episodes | 2015 Episodes | 2016 Episodes | 2017 Episodes | 2018 Episodes | 2019 Episodes