TIMESLOT:
Monday, 6-7 PM
COLLEGE/UNIT:
CSSP and Aliguyon-UP Folklorists, Inc.
HOST/S:
Carlos P. Tatel, Jr.
Vicente C. Villan
Melecio George Fabros III


Ito ay ang programang tumatalakay sa Folklore bilang Kaalamang Bayan na bahagi ng pang-araw-araw buhay. Tinatalakay sa programang ito ang kaugnayan sa pagitan ng kaugalian at lipunang Pilipino at ang kaisipan at kaalaman niya na nagmumula sa kultura, kapaligiran at lipunang Pilipino.


Listen to archived episodes here:

2015 Episodes | 2016 Episodes | 2017 Episodes | 2018 Episodes | 2019 Episodes