Share on Facebook
Share on Facebook Messenger
Tweet about this on Twitter
Email to someone

TIMESLOT:
Monday, 6-7 PM
COLLEGE/UNIT:
CSSP and Aliguyon-UP Folklorists, Inc.
HOST/S:
Carlos P. Tatel, Jr.
Vicente C. Villan
Melecio George Fabros III


Ito ay ang programang tumatalakay sa Folklore bilang Kaalamang Bayan na bahagi ng pang-araw-araw buhay. Tinatalakay sa programang ito ang kaugnayan sa pagitan ng kaugalian at lipunang Pilipino at ang kaisipan at kaalaman niya na nagmumula sa kultura, kapaligiran at lipunang Pilipino.


Program Episodes 2015
Program Episodes 2016
Program Episodes 2017
Program Episodes 2018