Tabi-Tabi Folkloradyo Episodes

Date Episode Topic Guest/s
January 14, 2019 Mga Usapin ng Fiesta ng Itim na Nazareno
January 22, 2019 January 22 2019 Episode
January 28, 2019 January 28 2019 Episode
February 4, 2019 February 4 2019 Episode
February 18, 2019 February 18 2019 Episode
March 4, 2019 Larong Pinoy
March 11, 2019 Sulyap sa Peminismo sa Lipunang Pilipino Florante Galura
March 18, 2019 March 18 2019 Episode
March 25, 2019 Sulyap sa Baybayin at Kaalamang-Bayan
April 1, 2019 You are a Filipino if…
April 8, 2019 BangsaMoro sa BOL: Tatlo nga ba? Timuay Alim Bandara
Teduray Justice and Governance (TJG)
April 29, 2019 April 29 2019 Episode
May 6, 2019 May 6 2019 Episode
May 20, 2019 Filipino Values sa Pagdidisiplina sa mga Anak Theresa Reamon
May 27, 2019 May 27 2019 Episode
June 3, 2019 Philippine Prehistory Course Project Joshua Macapia
June 10, 2019 June 10 2019 Episode
June 17, 2019 Ako Ay Fangirl: Paghubog ng Identidad at Komunidad sa Mundo ng K-Pop Nisseth Carrido and Christine Mamuyac