Module 1

The Environment and Me

Tungkol sa Module

Maiisip ni Kali na lahat ng kanyang ginagawa araw-araw ay may naiaambag sa unti-unting pag-init ng mundo. Kasama ang mga eksperto, pag-uusapan nila ang “carbon footprint”, at ang masamang epekto nito sa kapaligiran. Anu-ano kaya sa mga karaniwan nating ginagawa ang may mataas at mababang carbon footprint, at paano natin ito mababawasan? Samahan si Kali at ang kaibigan niyang si Naya, sa pagtatanong at pagtuklas ng mga paraan para makatulong sa ating kalikasan.

Kali realizes that everything she does contributes to the heating of the earth. Together with experts, they will talk about “carbon footprint”, and its negative impacts on the environment. Let’s find out which of our everyday activities and habits have high and low carbon footprint, and how we can minimize them. Join Kali and her friend, Naya in discovering ways to save the environment.

By using this site, you are giving permission to store and access cookies, unique identifiers, personal data, and information on your browsing behavior on this device. Privacy information is available here, and terms are available here.