Module 7

Management of Environmental Resources

Tungkol sa Module

Naaalarma na ang magkaibigang sina Kali at Naya sa halos sunud-sunod na water service interruptions sa kanilang barangay. Nakaaapekto na rin ito sa kanilang mga plano at pang-araw-araw na buhay tulad nang hindi natuloy ang opening ng isang café sa barangay. Dahil dito, sinubukang alamin ng dalawang magkaibigan kung ano ang lagay ng mga water resource ng bansa at kung anu-ano ang mga nakaaapekto sa pagkasira at pagkaubos nito. Mapag-uusapan rin nila kung anu-ano ba ang mga maaaring magawa upang makatulong sa pagconserve ng ating water resource.

The frequency of water service interruptions in Barangay Luntian has been alarming for Kali and Naya. This has affected their plans and daily life – like how the opening of a new café has been postponed. They have been looking forward to this event. Because of this, they try to learn more about the country’s water resources, and the factors that affect their degradation and depletion. They also discuss ways to help conserve water resources.

By using this site, you are giving permission to store and access cookies, unique identifiers, personal data, and information on your browsing behavior on this device. Privacy information is available here, and terms are available here.