Module 9

Renewable Sources of Energy

Tungkol sa Module

Nagkaroon ng sunud-sunod na brownout sa Barangay Luntian dahil sa sabay-sabay na maintenance ng mga power utility sa kanilang lugar. Hindi na sila nakakapagcharge, at naaapektuhan na nito ang kanilang mga gawain.

Dahil dito, pinag-usapan nina Kali at Naya sa paaralan ang posibilidad na pag-chacharge ng kanilang mga gadgets gamit ang renewable sources kagaya ng tubig at hangin. Sa kanilang pag-aaral at pagtatanong sa eksperto, magkakaroon pa sila ng mas mahahalagang katanungan tungkol sa pagharap ng energy sector sa climate crisis. 

Barangay Luntian recently experienced brownouts due to simultaneous maintenance activities conducted by the power distribution utility in their community. 

In school, Kali and Naya wonder about the possibility of powering up their gadgets with the use of natural resources, such as water and wind, due to the power failures. Their quest to find out answers leads to bigger questions about the energy sector confronting the climate crisis.