Ep. 1: Ang Kasaysayan ng Xiao Time

Ep. 1: Ang Kasaysayan ng Xiao Time

Samahan natin si Xiao Chua sa kanyang pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng Xiao Time dito lamang sa Ikaw ang Saysay ng Kasaysayan. Ang palatuntunan ay bahagi ng mga programa at iba pang aktibidad upang ipagdiwang ang Sandaang Taon ng Brodkasting sa Pilipinas. Katuwang sa...
By using this site, you are giving permission to store and access cookies, unique identifiers, personal data, and information on your browsing behavior on this device. Privacy information is available here, and terms are available here.