Module 6

Waste Management

Tungkol sa Module

Habang lumalangoy sina Kali at Alab sa beach, makikita nila ang dami ng basura sa dagat at dalampasigan. Sa kanilang pag-uwi, malalaman nilang hindi pa nakokolekta ang basura sa Baranggay Luntian sa loob ng dalawang araw. Dito, sisiyasatin nila kung gaano ba kalala ang problema ng solid waste management at mga epekto nito sa kalusugan at kalikasan. Pag-uusapan nila at susubukang mamuhay ng zero-waste kasama ng pagtuklas sa iba pang mga posibleng solusyon sa ating problema kaugnay ng solid waste management.

Kali and Alab goes to the beach one weekend, and they find huge amounts of trash in the water and on the beach. When they get home, they find out that the garbage in Barangay Luntian has not been collected for two days now. They investigate how serious the problem of solid waste management is and its effects on health and the environment. They also talk about and try to live off of zero-waste along with discovering other possible solutions to our problem with solid waste management.

By using this site, you are giving permission to store and access cookies, unique identifiers, personal data, and information on your browsing behavior on this device. Privacy information is available here, and terms are available here.