Programs

Ep. 2: Public History sa Xiao Time

Samahan natin si Xiao Chua sa kanyang pagtalakay ukol sa Public History o kasaysayang pangmadla, dito lamang sa Ikaw Ang Saysay Ng Kasasayan. Ang palatuntunan ay bahagi ng mga programa at iba pang aktibidad upang ipagdiwang ang Sandaang Taon ng Brodkasting sa Pilipinas. Katuwang sa pagdiriwang ang UP Diliman, Philippine Studies Association, at ng University […]

Ep. 1: Ang Kasaysayan ng Xiao Time

Samahan natin si Xiao Chua sa kanyang pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng Xiao Time dito lamang sa Ikaw ang Saysay ng Kasaysayan. Ang palatuntunan ay bahagi ng mga programa at iba pang aktibidad upang ipagdiwang ang Sandaang Taon ng Brodkasting sa Pilipinas. Katuwang sa pagdiriwang ang UP Diliman, Philippine Studies Association, at ng University of the […]

Listen Now

Watch Now

By using this site, you are giving permission to store and access cookies, unique identifiers, personal data, and information on your browsing behavior on this device. Privacy information is available here, and terms are available here.