UP OSR kinondena ang pagdukot kay Steve Abua

UP OSR kinondena ang pagdukot kay Steve Abua

Kinondena ng UP Office of the Student Regent o (UP OSR) ang pagkawala ng isang dating mag-aaral ng UP na si Steve Abua sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa OSR, parte anila ng malawakang crackdown ng Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ordinaryong Filipino ang pagkawala ni...
By using this site, you are giving permission to store and access cookies, unique identifiers, personal data, and information on your browsing behavior on this device. Privacy information is available here, and terms are available here.