Naglabas ang Department of Education (DepEd) sa pamamagitan ng kautusan para sa polisiya ng academic ease at pagpayag sa pagsuspende ng klase at iba  pang gawaing pang-guro sa gitna ng bugso ng COVID-19 cases.

Sa memorandum DM-CI-2022-009, hinihikayat ng kagawaran ang mga Regional Offices (ROs) at School Division Offices (SDOs) na gamitin ang kanilang diskresyon sa pagsuspende ng mga klase at iba pang teaching-related activities.

“As the country experiences an alarming surge in COVID-19 cases and in consideration of teachers’ and learners’ health and well-being, the DepEd urges the ROs and/or SDOs to exercise discretion in suspending classes and other teaching-related activities,” bahagi ng DepEd sa memorandum.

Binibigyan din ng kagawaran ng opsyon ang mga ROs at SDOs na magsuspende ng klase base kanilang reliable assessment sa loob ng Enero 2022.

“Given the varying health situation in different areas, the ROs/SDOs are given the option, based on their reliable assessment of the health status of their teachers and learners and the IATF risk classification, to declare suspension of classes within the month of January 2022. The ROs/SDOs shall decide on the specific dates and number of days for the suspension of  classes as long as the period of class suspension does not exceed two weeks in order to avoid a prolonged disruption in the current school calendar.”

Ayon pa sa DepEd, sa pagsuspende ng klase, dapat din na ma-hold ang lahat ng synchronous at asynchronous classes habang ang pagpapasa ng mga academic requirements at pagsasagawa ng iba pang teaching-related activities ay dapat na mausad sa ibang petsa.

Sa late submission, binanggit ng DepEd na dapat na mabigyan ito ng akomodasyon kung may sapat na dahilan.

“Private schools, in consultation with their respective parents’ association, may exercise their own discretion relative to the suspension of classes and K-12 learning activities when COVID-19 risks in their respective areas are high.. sabi ng DepEd. DZUP

By using this site, you are giving permission to store and access cookies, unique identifiers, personal data, and information on your browsing behavior on this device. Privacy information is available here, and terms are available here.